شلوار جین بگ زارا
شلوار جین بگ زارا
شلوار جین بگ زارا
شلوار جین بگ زارا

شلوار جین بگ زارا

۸۸۰٫۰۰۰
۳۴
افزودن به سبد
تعداد باقیمانده: ۱ عدد

سایز ۳۴

عرض کمر ۳۴ سانت / دور باسن ۱۰۶ / دور ران ۶۰ / قد ۱۰۶

سایز ۳۶

عرض کمر ۳۸ سانت / دور باسن ۵۵ / دور ران ۶۲ / قد ۱۰۶

سایز ۴۰

عرض کمر ۴۰ سانت / دور باسن ۱۱۴ / دور ران ۶۶ / قد ۱۰۶

سایز ۴۲

عرض کمر ۴۴ سانت / دور باسن ۱۲۴ / دور ران ۷۰ / قد ۱۰۶