دکلته جین زارا
دکلته جین زارا
دکلته جین زارا
۳۸۰٫۰۰۰
Xs
افزودن به سبد
تعداد باقیمانده: ۱ عدد

ایکس اسمال

دور سینه ۶۶ تا ۷۶

اسمال

دور سینه ۶۸ تا ۷۸

مدیوم

دور سینه ۷۰ تا ۸۰

لارج

دور سینه ۷۴ تا ۸۴

دو ایکس لارج

دور سینه ۸۸ تا ۹۸